رفع سرقت ادبی

سرقت ادبی یا پلاجریزم چیست؟

 

سرقت ادبی و پارافریز متن های مشابه مقاله خودمان با مقالات دیگران قبل از ارسال مقاله به ژورنال های معتبر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به پلاجریسم یا (Plagiarism) در زبان فارسی سرقت ادبی، سرقت علمی، دستبرد علمی، دزدی ادبی یا پلاجیاریزم گفته می شود. سرقت ادبی برداشتن فکر، ایده، متن، نوشته، فیلم، عکس و محتوای دیگران و ارایه آنها به نام خود است.

 

انواع سرقت ادبی چیست؟

پلاجیاریزم در واقع طیف گسترده ای از کپی کردن اتفاقی و غیر اگاهانه تا دستبرد های آگاهانه را شامل می گردد. سرقت ادبی مستقیم (Copy and Paste)، استفاده کلمه به کلمه بدون استناد و سرقت ادبی با تغییر کلمات (Copy and Word Switch)، برداشتن متن و تغییر تنها چند کلمه آن از جمله مشهورترین روش های سرقت ادبی و علمی هستند.

 

چرا باید از سرقت ادبی اجتناب کرد؟

 

سرقت ادبی یا همان پلیجریزم، موضوعی اخلاقی است. نویسنده‌ای که دست به سرقت ادبی می زند، امیدوار است که از این دزدی منتفع شود. اجتناب از سرقت ادبی به عنوان یک نویسنده، از آن جهت حائز اهمیت است که امانت‌داری و صداقت شما را به خطر می اندازد و نه تنها احترام خود را بین دوستان و استاتید خود از دست میدهید، بلکه ممکن است پیشرفتهای شغلی آینده را نیز دستخوش اتفاقات ناگواری کند. علاوه بر این، شما اعتبار یا سود خالق اصلی اثر را سرقت کرده‌ اید و این بدان معنا است که منبع اثر میتواند با اقدام قانونی علیه شما، مشکلات متعددی را برایتان رقم بزند.

روشهای جلوگیری از سرقت ادبی شامل موارد زیر می باشد:

 

1- بررسی سطح اصالت متن: در این خدمات، با استفاده از نرم افزارهای خاص، متن های نوشته شده با متن های دیگر مقایسه می شود تا سطح اصالت و سرقت ادبی آن بررسی شود.

2- تدوین قوانین سرقت ادبی: در این خدمات، قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از سرقت ادبی تدوین می شود و به کاربران آموزش داده می شود.

3- آموزش به کاربران: در این خدمات، به کاربران آموزش داده می شود که چگونه از سرقت ادبی جلوگیری کنند و چگونه از منابع مناسب برای استفاده در متن های خود استفاده کنند.

4- استفاده از نرم افزارهای جلوگیری از سرقت ادبی: در این خدمات، نرم افزارهای خاصی برای جلوگیری از سرقت ادبی استفاده می شود که به کاربران کمک می کند تا متن های خود را با سایر منابع مقایسه کنند و از سرقت ادبی جلوگیری کنند.

5- خدمات ویراستاری و تحریریه: در این خدمات، متن های کاربران توسط ویراستاران و تحریریه های حرفه ای بررسی و بهبود داده می شود تا سطح اصالت و کیفیت متن بهبود یابد.