کد ترکیب آزمون دکتری چیست؟

کد ترکیب آزمون دکتری چیست؟

کد ترکیب آزمون دکتری چیست؟

کد ترکیب آزمون دکتری ۱۴۰۳، دروس مشترک میان گرایش های هر کد مجموعه امتحانی دکتری را مشخص می کند. 

با اضافه شدن کد ترکیب در دفترچه ثبت نام دکتری، داوطلبان ممکن است با این سوال رو به رو شوند که منظور از کدترکیب در دفترچه آزمون دکتری چیست؟ در واقع برای هر دسته از گرایش های یک مجموعه امتحانی آزمون دکتری که دارای ترکیب دروس یکسانی هستند یک کد ترکیب مستقل ارائه می شود.

کد ترکیب در کارنامه اولیه آزمون دکتری

داوطلبانی که در زمان اعلام نتایج دکتری موفق به دریافت کارنامه اولیه دکتری ۱۴۰۳ خود شده اند، جدولی را مشاهده می کنند که حاوی اطلاعاتی در خصوص نمره خام به درصد هر کد ترکیب می باشد. در واقع این جدول نشان دهنده این است که داوطلب، دروس مشترک هر گرایش را که خود تشکیل دهنده یک کد ترکیب هست را چند درصد تست زده است.

در بخش دیگری از کارنامه، جدولی تحت عنوان مجاز یا غیر مجاز شدن داوطلب بر اساس کدهای ترکیب مجموعه انتخابی اش درج شده است. به طور مثال اگر در بخش کد ترکیب 1، عبارت مجاز نوشته شده است به این معنا است که داوطلب در تمامی گرایش هایی که در دفترچه ثبت نام (در مجموعه انتخابی اش) عبارت کد ترکیب 1 درج شده است، مجاز به انتخاب رشته دکتری شده است.

بنابراین در پاسخ به این سوال که کد ترکیب در کارنامه اولیه دکتری چیست باید گفت که همان دروس مشترکی هستند که داوطلب با قبولی در هر یک از آنها می تواند گرایش مربوط به مجموعه انتخابی اش را برای ادامه تحصیل انتخاب کند. در صورت داشتن ابهام در خصوص قبولی در کد ترکیب و یا گرایش های آزمون دکتری می توانید با مشاوران گروه تحقیقاتی ایران سرچ به شماره 26156643-021 تماس برقرار نمایید.