سوالات متداول

در این بخش می توانید مهم ترین سوالات مربوط به فعالیت های ایران سرچ را همراه با پاسخ بیابید . در صورتی که سوال مورد نظر شما در این صفحه نبود می توانید از طریق صفحه تماس با ما ، سوالات خود را مطرح کنید . 

مجلات در ابتدا از وزارت ارشاد شماره شاپا (ISSN) را دریافت می کنند و شروع به فعالیت و چاپ مقالات می کنند. در ابتدا ایندکس علمی تخصصی را دریافت می کنند. پس از مدت زمانی به صورت منظم و با کیفیت با تیم ادیتوری قوی کار کردند به تربیت ایندکس های بعدی (علمی ترویجی و علمی پژوهشی) را دریافت می کنند.
مجلات بین المللی
مجله ای که تازه شروع به کار کرده و فقط ضمن دریافت ISSN و چاپ چند دوره مقاله هنوز نتوانسته است ایندکس های معروفی را دریافت نماید.
مجلات ISC
پایگاه جهان اسلام که شامل کشورهای اسلامی می باشد مجلاتی را که در این کشورها خوب کار کرده اند را تحت نظر خود درمی آورند (نمایه میکند)
مجلات اسکوپوس
پایگاه اسکوپوس مجلاتی که بر اساس معیارهای این پایگاه، خوب کار کرده باشند را معرفی می کند.

بله. یعنی چند پایگاه مختلف این مجله را تایید (ایندکس) کرده اند.

زمانیکه در پایگاه تامسون رویترز نمایه شود.

چون یا تازه ISI شده است و یا هنوز کیفیت لازمه را کسب نکرده استکه ایمپکت فاکتور از پایگاه تامسون رویترز را بگیرد.

کدی 8 رقمی است که نهادهای مربوطه در ابتدای فعالیت مجله به آن اختصاص می دهند.

 یک ارجاع یا رفرنس دهی مقاله 1 به مقاله 2 را یک سایتیشن برای مقاله و مجله 2 می باشد.

با افزایش سایتیشن مجله، کیفیت یا ایمپکت فاکتور (IF) آن بالا می رود. همچنین با افزایش سایتیشن مقاله، تعداد سایتیشن نویسندگان مقاله افزایش می یابد.