داده کاوی

درباره داده کاوی

در این مقاله داده کاوی، مراحل داده کاوی، اجزای اصلی سیستم داده کاوی و انواع داده کاوی را می خواهیم بررسی و هر کدام را تشریح کنیم. داده کاوی  نگاهي به ترجمه تحت اللفظي داده كاوي ، به ما در درك بهتر اين واژه كمك مي‌كند . واژه Mine به معناي استخراج از منابع نهفته.